Geluidstherapie: relaxatie met klankschalen en stemvorken

 • Klankschalen therapie : tijdens de klankschalen therapie werken we met een afgestemde kristallen klankschaal (hartfrequentie), antieke handgemaakte Tibetaanse klankschalen, gong en tsingha’s.
 • Stemvorken therapie: de stemvorken worden direct op het lichaam gezet (vb. op een specifiek orgaan, wervelkolom, bekken, shiatsupunten, chakrapunten…) waardoor je de trilling tot diep in je weefsels voelt; of,
 • Hoe komt het dat klanken zo diep in onze cellen, onze emoties en kwaliteit van gedachten inwerken.
  • ze worden naast de oren gehouden om een toestand van stilte en rust in de hersenen te brengen; of,
  • bewogen rond het lichaam zodat de klanken in de fijnstoffelijke lichamen (emotioneel lichaam, mentaal lichaam…) resoneren.
 • Elke cel, elk orgaan van ons lichaam heeft een unieke geluidstrilling of golflengte of mystieker gezegd “elk atoom zingt een lied”. De geluidstrilling (resonantie) van bvb. lever is mi b en 317.83 hz; pancreas is do # en 117.3 hz, hersenstam is sol # en 400 Hz, epifyse is la # en 444.4Hz, bloed is mi en 321.90 Hz…(Hertz: de eenheid waarin het aantal cyclussen/trillingen per sec.wordt uitgedrukt).
 • Een gezonde cel van bvb. een orgaan trilt dus op een specifieke frequentie, bij een ziek orgaan is die frequentie verstoord (te vergelijken met een ontstemde piano). De stemvork stimuleert het orgaan om terug te resoneren op eigen harmonische frequentie.
 • Elk orgaan correspondeert ook met een specifieke emotie (vb. lever: kwaadheid, nieren: angst) waardoor de geblokkeerde emoties, die vastzitten in het celgeheugen, met de harmonieuze klanken op een aangename manier los getrild worden. De harmonieuze geluidstrilling vult de lege celruimte terug op waardoor bvb. het orgaan beter begint te functioneren. Het is een herinneringsproces waarbij de cel terug herinnert hoe ze dient te functioneren in harmonie met de rest van het lichaam.
 • Geluidstherapie kan hierdoor met alle andere vormen van therapieën gecombineerd worden omdat ze de lichaamseigen intelligentie stimuleert waardoor elke andere therapie (zowel klassiek als holistisch) beter aanpakt.
 • Water  : ons lichaam bestaat voor minstens 75 % uit water; dit element is zeer ontvankelijk voor trilling waardoor de harmonieuze klanken een dieptewerking of innerlijke massage in de lichaamscellen geven. Ervaring van gebundeld gevoel en eenheid in je lichaam, voelen en denken.
 • Het fijnstoffelijke lichaam : ook elke chakra heeft een eigen trilling en kan dus terug in harmonie gebracht worden. Vb. stuitchakra (aardend): sol en 194.18 Hz., hartchakra: do # en 136.10 Hz.
 • Elk orgaan correspondeert ook met een specifieke emotie (vb. lever: kwaadheid, nieren: angst) waardoor de geblokkeerde emoties, die vastzitten in het celgeheugen, met de harmonieuze klanken op een aangename manier los getrild worden. De harmonieuze geluidstrilling vult de lege celruimte terug op waardoor bvb. het orgaan beter begint te functioneren. Het is een herinneringsproces waarbij de cel terug herinnert hoe ze dient te functioneren in harmonie met de rest van het lichaam.
 • 136.10 Hz is tevens de frequentie van 1 aardejaar (dus de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te draaien), en de Sanskriet klank “Aum”.
 • Relaxatie : ervaringen van diepe ontspanning en ruimtegevoel in het lichaam ontstaan doordat de hersengolven naar de Alfastaat gaan. Dit is tussen de 8 à 12 Hz, de meditatietoestand of toestand van kalmte en rust. Geluidstherapie is dus ook heilzaam voor dyslexie, concentratiestoornissen, rusteloze gedachten, adhd… De klanken van zowel klankschalen als stemvorken creëren een stiltepunt in het hoofd terwijl de trillingen de rusteloze gedachten wegvegen. Er zijn ook stemvorken die nog specifieker inwerken op bepaalde hersendelen zoals bvb. hersenstam, medulla oblongata, limbisch systeem, hersenstam, hypofyse, epifyse, amygdala…
 • Stemvorken werken ook diep door in het beenderstelsel : bvb. schedelbeenderen, wervelkolom, heiligbeen, bekken, borstbeen, ribben…

Wetenschappelijk bewijsmateriaal :

 • Zie de boeken van Masaru Emoto ‘boodschap van water’ en Hans Jenny ‘Cymatics’ omtrent de invloed van klank, woord, emoties en gedachten op water, zand, stuifmeel… Hieruit blijkt dat de invloed van muziek, woorden… ook opgenomen worden door materie zoals bvb. de muren van je huis, je meubilair…
 • Niet alleen ons lichaam maar alle materie heeft een eigen trilling of muzikaal patroon. Met de nasa voyager 1 en 2 werd de elektromagnetische vibraties en de magnetosfeer van de planeten opgenomen, de interacties creëren geluidslandschappen die de lege ruimte tussen de planeten opvullen. Vb. Venus: la en 221.23 Hz.