Aura Chakra Reading Healing

  • Onze huidige beschaving werd opgebouwd rond de ontkenning van de grote Levensvragen, waardoor we geestelijk analfabeet werden.
  • Vanuit “onbewuste” existentiële angsten durven we de onbekende wereld van het fijnstoffelijke niet binnentreden (in jezelf op ontdekking gaan). Jarenlang bouwen we zorgvuldig aan een materiële wereld vol schijnzekerheden. We sussen onszelf dat dit de meest ideale of zelfs enigste weg is. Maar, is dit wel zo?; we voelen ons er niet altijd goed bij, of, we vinden niet altijd de juiste antwoorden. Daar we echter geen nieuwe wegen zien om hierin verandering te brengen, blijven we maar bij het oude vertrouwde. De angst voor het onbekende bindt ons aan een leven vol angsten, twijfels en verslavingen… en houdt ons weg van een innerlijk vrij en onbelemmerd leven rijk aan ongekende mogelijkheden. Nochtans is het duidelijk dat het aardse leven gebaseerd is op onzichtbare bouwstenen; vrijheid, rechtvaardigheid, geluk, vrede, begrip, trouw, liefde, succes… vormen de basis voor een gelukkig leven; volledig abstract en onzichtbaar zijn ze onze enige realiteit.
  • Reading , is het waarnemen van je fijnstoffelijke energieveld (aura, chakra’s, energiebanen …). Dit energieveld bepaalt je manier van handelen, denken, voelen, omgaan met jezelf en anderen, omgaan met situaties. Door tal van factoren (uitwendige als inwendige zoals angst, verdriet, kwaadheid, twijfel, ontgoocheling …) raakt je energieveld uit balans en vertoont disharmonische patronen die je verzwakken. Reading geeft meer inzicht door het verwoorden van deze onverwerkte ervaringen. Vanuit dit bewustwordingsproces groeit je inzicht en leer je belemmerende, oude patronen in jezelf herkennen. Enkel die thema’s komen vrij waar je op dat moment rijp bent om aan te werken. Het healingswerk ondersteunt op een zachte manier de transformatie van beperkende emoties en gedachten. Spirituele en emotionele intelligentie worden geïntegreerd in je dagelijks leven.
  • Healing , zuivert, regenereert en transformeert je fijnstoffelijke energieveld waarbinnen je stoffelijk lichaam het centrum vormt. Je herontdekt je zelfgenezende krachten, het vertrouwen in je intuïtie groeit en spontaan merk je dat je handelingen in overeenstemming komen met de levensenergie (Licht, Prana …) die door je heen stroomt.
  • Healing dringt diep door in je celbewustzijn waardoor je lichaam ervaart hoe het die nieuwe informatie kan integreren in de praktijk van het dagelijkse leven.
  • Healing biedt vernieuwende informatiebronnen aan, waarbij je uitdagingen (problemen) in je leven vanuit een ruimere invalshoek leert benaderen.
  • Reading en healing ondersteunen in essentiële veranderingsprocessen; geven een impuls tot innerlijke ontplooiing en blijvende vernieuwing. Deze groei is gebaseerd op een leven in verdraagzaamheid, respect vanuit een mededogend hart en liefdevolle wijsheid; pas dan kunnen oude geloofssystemen en beperkende gewoontepatronen verdwijnen uit je energieveld.
  • We werken tijdens de healing met o.a. meditaties (Lichtmeditaties, engelenmeditaties, openen van de hartchakra, verbinding met je Lichtlichamen als muli-dimensioneel wezen…), creatieve visualisaties (o.a. healing van je innerlijke kind…), aardingsoefeningen ..Leven vanuit de Waarheid van je Hart creëert een schitterend Lichtlichaam waardoor je krachtiger in het leven leert staan.
  • Gezond zijn betekent meer dan een goede lichamelijke conditie maar omvat ook emotioneel, mentaal en geestelijk welbehagen. Reading-healing werkt doorheen de 4 lichamen waardoor ze als één harmonisch en vloeiend geheel terug samenwerken. Een harmonieus 4-lichamensysteem vormt de ideale basis om je hogere Lichtlichamen uit de dimensies van Eeuwige Vol-maaktheid te doen indalen zodat ze deel kunnen uitmaken van jouw realiteit op aarde (deze Lichtlichamen zijn een deel van je totale realiteit als multi-dimensioneel wezen). Leven vanuit universele eenheid schept een nieuwe realiteit midden in je dagelijkse taken.

Workshops en cursussen: Opleiding Aura Chakra Reading Healing